Foto: Roger Forss

Föreningen

Egnahemsföreningen på Kimitoön rf (medlem av Finlands Egnahemsförbund) är en lokal opolitisk tvåspråkig förening som representerar intressen för ägare till bostadshus, radhus, parhus, aktielägenheter samt fritidshus på Kimitoön.

Syftet är att förbättra och utveckla småboende formerna, upprätthålla och främja verksamheter som stöder boende i eget hem samt bevaka medlemmarnas allmänna intressen och rättigheter. Föreningen förverkligar sitt syfte genom att ta initiativ, föra medlemmarnas talan, agera som påverkare i ärenden som berör kommunen.

Förbundet sköter detta på riksnivå, lokala föreningen arbetar med med lokala firmor för att få fram de bästa förmånerna för medlemmarna. Du behöver inte vara ortsbo för att få vara med.

Till vår förening hör redan över 700 hushåll som medlemmar. Ett fast samarbete och täckande medlemsantal kan få mycket till stånd på eget boende område. Därför lönar det sig för varje ägare av eget hem eller fritidshus att ansluta sig till föreningen.

Vi har jättebra förmåner med lokala firmor och ordnar resor och infotillfällen.

 

För mer information tag kontakt med,
Ann Laurén
Tel: 040-7397883 vardagar kl. 10-16
E-post: info@ehf-kimitoon.fi

 

Medlemsavgift för år 2024 är 30 €.
Denna medlemsavgift gäller för hela familjen.