Gårdskarl

Föreningen har anställt en ny gårdskarl Jonas Edberg.

Tilläggsuppgifter ger gårdskarlens arbetsledare
Birger Ekman
Tel. 040 591 9756