Gårdskarl

Föreningens gårdskarl är Jerker Malm.

Tilläggsuppgifter ger gårdskarlens arbetsledare
Birger Ekman
Tel. 040 591 9756

Gårdskarl

Egnahemsföreningen på Kimitoön rf har anställt en egnahemsgårdkarl,
Jerker Malm tel. 040 363 8502, 14.03.2022 – 13.03.2023

Till servicen hör gårdsarbete, småskaliga fastighets renoveringar,
vanlig hemstädning och uträttande av ärenden. Arbetena utförs med al-lemans kunnande. För servicen debiteras 10 € per timme samt tur och retur resekostnader 0,46 €/km. Egnahemsgårdskarlens startpunkt är Dalsbruk eller Björkboda (kortaste vägen till kunden). Den kortaste debiteringen av arbete är en timme. Betalningen görs med bankgiro, som fås av gårdskar-len. Arbetstiden är 5 timmar vardagar mellan klockan 9:00 – 15:00
Man kan direkt med gårdskarlen komma överrens om beställning och änd-ringar av arbeten. Eftersom föreningen inte har möjlighet att ordna pausut-rymme eller liknande, förväntar vi oss att kunden ger möjlighet åt gårdskar-len att använda wc, tvätta händerna etc.
Kunden erbjuder gårdskarlen alla de redskap, verktyg och ämnen som be-hövs för att utföra ifråga varande arbeten.
Om gårdskarlen uträttar ärenden på kundens begäran, så svarar kunden för de kostnaderna som uppstår för gårdskarlen.
Lagstiftningen för arbetsskydd förbjuder gårdskarlen att bl.a. gå upp på tak, fälla träd och utföra sådana arbeten som kräver yrkeskunskap.

Tilläggsuppgifter ger gårdskarlens arbetsledare Birger Ekman tel. 040 591 9756
Föreningens arbetsledare Birger Ekman svarar på frågor, tar emot förslag, ros och ris angående gårdskarls sysslan.

Egnahemsgårdskarl
Jerker Malm
Puh. 040 363 8502

Tillägsuppgifter ger gårdskarlsförmannen
Birger Ekman
Puh. 040 591 9756