Gårdskarl

Föreningen har anställt en ny gårdskarl Jonas Edberg.

Tilläggsuppgifter ger gårdskarlens arbetsledare
Birger Ekman
Tel. 040 591 9756

Gårdskarl

Egnahemsföreningen på Kimitoön rf har anställt en egnahemsgårdkarl

Jonas Edberg tel. 040 363 8502, t.o.m. 28.02.2022

 

Till servicen hör gårdsarbete, småskaliga fastighets renoveringar,

vanlig hemstädning och uträttande av ärenden. Arbetena utförs med allemans kunnande. För servicen debiteras 10 € per timme samt tur och retur resekostnader 0,44 €/km. Egnahemsgårdskarlens startpunkt är Dalsbruk eller Björkboda (kortaste vägen till kunden). Den kortaste debiteringen av arbete är en timme. Betalningen görs med bankgiro, som fås av gårdskarlen. Arbetstiden är 5 timmar vardagar mellan klockan 9:00 – 15:00

Man kan direkt med gårdskarlen komma överrens om beställning och ändringar av arbeten. Eftersom föreningen inte har möjlighet att ordna pausutrymme eller liknande, förväntar vi oss att kunden ger möjlighet åt gårdskarlen att använda wc, tvätta händerna etc.

Kunden erbjuder gårdskarlen alla de redskap, verktyg och ämnen som behövs för att utföra ifråga varande arbeten.

Om gårdskarlen uträttar ärenden på kundens begäran, så svarar kunden för de kostnaderna som uppstår för gårdskarlen.

Lagstiftningen för arbetsskydd förbjuder gårdskarlen att bl.a. gå upp på tak, fälla träd och utföra sådana arbeten som kräver yrkeskunskap.

Tilläggsuppgifter ger gårdskarlens arbetsledare Birger Ekman tel. 040 591 9756

Föreningens arbetsledare Birger Ekman svarar på frågor, tar emot förslag, ros och ris angående gårdskarls sysslan.

Egnahemsgårdskarl
Jonas Edberg
Tel. 040 363 8502

Tilläggsuppgifter ger gårdskarlens arbetsledare
Birger Ekman
Tel. 040 591 9756