Gårdskarl

Nu har föreningen en gårdskarl under tiden 01.02.2020-31.01.2021

Tilläggsuppgifter ger gårdskarlens arbetsledare
Birger Ekman
Tel. 040 591 9756