Kategorier
Aktuellt

KYMPPI-KATTO_info

Info från KYMPPI-KATTO

Kategorier
Aktuellt

Gårdskarl

Aktuellt

Föreningen har anställt en ny gårdskarl Jonas Edberg.

Tilläggsuppgifter ger gårdskarlens arbetsledare
Birger Ekman
Tel. 040 591 9756