Kategorier
Evenemang

Händelsekalender

Evenemang

Händelsekalendern 2022

21.04.22

Vårmöte, kl 18:00 på Strandhotellet, gästföreläsare Jens Törnqvist

Engelsby Verk berättar om sin verksamhet och sortiment.

Anmälningar till Jurita tel. 040 8486797

 

17.05.22

Mylly och Viherlassila, start från Dalsbruk kl. 08:30, resans pris 10 euro/person.

Anmälningar till Ann tel. 040 7397883

12.06.22

Zoolandia, start från Dalsbruk kl 09:00,  mer info senare ang. priset.

Anmäl er senast 22.05.22 till Ann 040 7397883

14-16.08.22

Haapsalu, mer info senare.

 

20.10.22

Höstmöte, kl. 18:00 på Strandhotellet, gästföreläsare Brandväsendet, Andreas Nyman. Mer info senare.

29.10.22

Kasnäs buffé kl.18:00, för musiken svarar Showdown.

Mer info senare.

15.11.22

Ikea, mer info senare.