Händelsekalender

Föreningens höstprogram:

  • 5.11.2020 Höstmöte Strandhotellet
  • 14.11.2020 Ikea Reso Inhiberat
  • 22-23.11.2020 Jul Tallinn resa Inhiberat
  • 05.12.2020 Julbuffé Labbnäs Semesterhem Inhiberat