Styrelsen

Styrelsen 2021
Ordförande Peter Nabb
Viceordförande Niilo Lundell
Sekreterare Ann Laurén

 

Övriga styrelsemedlemmar
Carita Lindroos
Jurita Hovi
Karita Funck
Birger Ekman

 

Suppleanter i styrelsen
Pekka Laurén
Roger Forss

 

Kassör
Karita Funck

Verksamhetsgranskare
Kristina Karlsson
Gun Nummenpää

 

Festkommitté
Karita Funck
Ann Laurén
Jurita Hovi
Niilo Lundell

 

Representanter i Andelslaget Folkets Hus rf.
Styrelsen

Sponsoranskaffning
Styrelsen

Uthyrning
Pekka Laurén

Informatör
Peter Nabb

Värdinna
Jurita Hovi

Researrangemang
Ann Laurén
Jurita Hovi

Annonsering
Ann Laurén

Medlemsregistrering
Carita Lindroos
Ann Laurén

Hemsideansvarig
Peter Nabb
Ann Laurén

Gårdkarlsansvarig
Birger Ekman