Styrelsen

Styrelsen 2023
Ordförande Peter Nabb
Viceordförande Niilo Lundell
Sekreterare Ann Laurén

 

Övriga styrelsemedlemmar
Birgitta Karlsson
Karita Funck
Birger Ekman

Roger Forss

 

Suppleanter i styrelsen
Pekka Laurén

Jurita Hovi

 

Kassör
Karita Funck

 

Verksamhetsgranskare
Kristina Karlsson
Gun Lindholm

 

Festkommitté
Karita Funck
Ann Laurén
Birgitta Karlsson
Niilo Lundell

 

Representanter i Andelslaget Folkets Hus rf.
Styrelsen

Sponsoranskaffning
Styrelsen

 

Uthyrning
Pekka Laurén

 

Informatör
Peter Nabb

 

Researrangemang
Ann Laurén
Birgitta Karlsson

 

Annonsering
Ann Laurén

 

Medlemsregistrering
Roger Forss
Ann Laurén

 

Hemsideansvarig
Peter Nabb
Ann Laurén

 

Gårdkarlsansvarig
Birger Ekman