F:ma Jimmy Sjöblom

Mina tjänster:

Röjning av skog

Tomt huggning

Fastighetsservice

Gårdsarbeten

 

OBS ! Även taxibåt i Dalsbruk.

https://www.facebook.com/hashtag/astrumvenesalo

 

Kontakta mig via telefon eller e-post:
Telefon: 040 537 5269
E-post: fma.jimmysjoblom@gmail.com

OBS! Ny taxibåt från och med våren 2022