Grannsämja

Upprätthålla goda grannrelationer

Trivseln i småhusområden beror utom på de fysiska omständigheterna också på goda relationer mellan grannarna, sammanhållningen bland dem som bor där och ett uppförande som tar hänsyn till andra.

1. Tänk dig allt emellanåt in i grannens situation och försök föreställa dig vad han skulle önska sig av dig, samt förverkliga de idéer du kommer på.

2. Se till att bullriga maskiner, som gräsklippare, används under de tider som rekommenderats. Det är hänsynsfullt mot grannen att inte använda dylika maskiner kvällstid eller på söndagar. Även dina fasta maskiner t.ex. värmepumpen kan skapa ett störande ljud, så i mån om möjlighet försök rikta den så att den inte stör grannen.

3. Tänk på att fastän träd och grenar inte skuggar din egen tomt kan de skugga grannens. Då och då kan det vara skäl att fundera om några träd eller grenar borde tas bort.

4. Om du tänker bygga något nära tomtgränsen är det god sed att diskutera med grannen, även om byggnadsförordningarna inte förutsätter det.

5. Ge akt på hur ditt husdjur uppför sig. Om hunden skäller ofta och regelbundet stör den säkert flera grannar. Det finns alltid en orsak till att en hund skäller och som ägare måste du ta reda på varför. Hunden kan t.ex. känna sig ensam i sin koja.

6. Vintertid ska man hantera snön så, att den inte hamnar för nära granntomten. Smältvattnet kan störa grannen och t.o.m. utgöra en risk för hans hus.

7. Om du tänker ordna ett party på gården där det spelas musik och annars går högljutt till är det god sed att meddela grannen på förhand. Tänk också på att musik på en öppen gårdsplan hörs vida omkring.

8. När du planterar buskar eller träd bör du tänka på hur de ser ut om flera år och årtionden. Sikthinder är en bra motivering för att plantera en häck. Se till att häcken inte växer sig alltför hög, så att den är till förfång både för dig och grannen. För höga häckar och träd ger för mycket skugga och skräpar ner på tomterna. Kom ihåg att det hör till dig att städa bort löv etc som faller på grannens tomt.

9. Vedeldning orsakar utsläpp av småpartiklar. Goda råd hur man ska bära sig åt finns på miljöministeriets webbsida www.ymparisto.fi, välj På svenska och skriv in sökordet Vedeldning.

10. Vi mänskor är så olika. En del bränner propparna lätt, andra nästan aldrig. Vi måste också godkänna att vi är olika. Det lönar sig alltid att försöka hålla goda relationer med grannen. Också en bräcklig grannsämja är alla gånger bättre än en stabil fiendskap. Umgänge underlättar förtroende och förståelse mellan grannarna och gör boendemiljön trivsammare. Genom att vara med i egnahemsföreningens verksamhet verkar du för sammanhållningen i bostadsområdet och gör en insats för trivseln.