Ronny Holmström

Tjänsterna!

 

Specialiserad inom trädfällningsarbeten:
– Sektionsfällning klättring/skylift/kranbil
– Gårdsträdsfällning
– Tomthuggningar
– Stormröjning av träd (från hustak, vägar mm.)
– Konditionsgranskning av träd
– Utkörning av stock & kvistar/ris med skogstraktor
– Klippning av häckar
– Special sågning av grova stockar till virke
– Trädfällningar utföres även på extremt branta platser

 

Maskintjänster:
– Grävningsarbeten
  (13 ton, 8 ton samt 5 tons maskiner)
– Traktorarbeten
– Maskinservice av olika slag

– Klippning av sly & mindre träd med energigrip längs vägdiken samt åkerkanter mm.

 

Fastighetsservice:
– Byggnadsarbeten mm.

 

Båtförvaring.

 

Bäst att bara fråga om precis nästan vad som helst för tjänster det mesta ordnar sig med ett ända telefonsamtal till mig!

 

Kontaktuppgifter:

F:ma Ronny Holmström
Fo-nummer: 2536606-8
Ölmosvägen 328B
25870 Dragsfjärd
+358408767596

 

Arbeten jag utför är även avdragbara vid hushållsavdraget!